Jakob Hanenburg

In augustus 2013 kwam ik in contact met Etie Post. Haar oom, Willy Brown, had samen met Jakob Hanenburg uit Rinsumageest in strafkamp Yde gezeten. Jakob Hanenburg heeft daar ongeveer 80 (!) brieven en dagboekfragmenten geschreven. Deze heeft hij later […]

Lees verder

Sieb Smilde

Hieronder de zelfgeschreven ervaringen van Sieb Smilde. Sieb woont momenteel in Canada met zijn vrouw Hillie en komt oorspronkelijk uit Heerenveen. Sieb was het ‘slapie’ van Eelke Dijkstra en wordt ook veelvuldig genoemd in zijn dagboek. Mijn verhaal begint in […]

Lees verder

Cees Mertens

Alles was ordelijk en stil in zijn werk gegaan, het scheen wel alsof het zo hoorde. In de vroege avond van 5 februari 1945 werd ons klooster omsingeld door soldaten van de Sicherheitsdienst. Een korte, correcte druk op de bel […]

Lees verder

D. Visser

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website “Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Het is een artikel uit de Harlinger Courant waarin de oorlogservaringen van dhr. D. Visser worden beschreven. Het is me niet gelukt om dhr. Visser te […]

Lees verder

Sije van der Woude

Hieronder de zelfgeschreven herinneringen van Sije van der Woude, woonachtig in Australië. Alhoewel hij gelijktijdig met zijn neef Jan Loonstra in strafkamp Yde zat, hebben ze toch hele andere ervaringen. Sije is in 2018 overleden. Ik zal proberen om u […]

Lees verder

Ebbe Bolhuis

Hieronder het verhaal van Ebbe Bolhuis, zoals dit is opgeschreven door zijn vrouw Georgette Bolhuis-Schwartz. Ebbe Bolhuis is in 1998 overleden. Hoe Ebbe Bolhuis (1920-1998) in de handen van de Duitsers viel en daardoor aan de dood ontsnapte. Ebbe Bolhuis […]

Lees verder

Arend Hoekstra

Arend Hoekstra is geboren op 17-06-1911 en overleden op 25-05-1992. Hij woonde op de Nieuwstad in Burgum en had daar een kwekerij. Hieronder het verhaal van de vrouw van Arend, zoals ze dit in 1995 voor haar kinderen heeft opgeschreven. […]

Lees verder
strafkamp Port Natal Assen

Herinneringen van L. Fijma

Onderstaande is overgenomen uit een artikel in “De Waarheid” van 10-11-1978 naar aanleiding van de affaire Aantjes. OOGGETUIGE UIT PORT NATAL Een van de mensen, die zich in de woorden van Aantjes hebben schuldig gemaakt aan een “vergrijp” en daarom […]

Lees verder
jan loonstra

Jan Loonstra

Hieronder een gedeelte uit het levensverhaal van Jan Loonstra uit Sint Annaparochie. Dit levensverhaal hen ik gekregen van zijn zoon Hilbrand. Jan Loonstra was melkboer in Sint Annaparochie. Dit is een uniek document, die nauwgezet de ervaringen van Jan Loonstra […]

Lees verder

Eelke Dijkstra

Hieronder het volledige dagboek van mijn “pake” Eelke Dijkstra. Eelke is geboren in 1901 te Anjum en gehuwd met Jitske (Jik) Gros. In 1931 werd hun zoon Jaap geboren. Eelke was een van de eerste chauffeurs bij de Nederlandse Thermochemische […]

Lees verder