Jakob Hanenburg

In augustus 2013 kwam ik in contact met Etie Post. Haar oom, Willy Brown, had samen met Jakob Hanenburg uit Rinsumageest in strafkamp Yde gezeten. Jakob Hanenburg heeft daar ongeveer 80 (!) brieven en dagboekfragmenten geschreven. Deze heeft hij later […]

Lees verder